ვებ გვერდების დამზადება
ვებ გვერდების დამზადება
  ჩვენს მიერ დამზადდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის პროგრამა
  დამზადდა კერძო სკოლა ეისის ვებ გვერდი, სამართავი პანელით
  დამზადდა საწყობის პროგრამა, შემოსავლებისა და ხარჯების დამატებითი მოდულით
  დამზადდა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ გვერდი


დღესდღეობით უკვე წარმოუდგენელია ბიზნესის წარმართვა და განვითარება ვებ-გვერდის გარეშე.
ჩვენ გთავაზობთ:

* ნებისმიერი სირთულის და ტიპის ვებ გვერდის დამზადება . (PHP, MYSQL)

* ბიზნეს აპლიკაციების დაპროექტება. (PHP, MYSQL)

* მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მართვის პროგრამა. (PHP, MYSQL)

* ლომბარდის პროგრამა. (PHP, MYSQL)

* ინვენტარიზაციის პროგრამა. (PHP, MYSQL)

* ბიზნესზე ორიენტირებული ვებ აპლიკაციების დამზადება. (PHP, MYSQL)

დაგვიკავშირდით
           
ვებ გვერდების დამზადება უსაფრთხოება
სისტემაში ჩაშენებულია ჩვენს მიერ შემუშავებული უსაფრთხოების მოდული, ნებისმიერის მოქმედების დროს ინახავს და გზავნსი მონაცემებს ჩვენს მიერ მითთებულ სერვერზე.
ვებ გვერდების დამზადება SEO ოპტიმიზაცია
საძიებო სისტემებში საიტის ინტეგრაცია და ძიების დროს წამყვან ადგილებზე პოზიციების დაკავება, პროდუქციით დაინტერესებული მომხმარებლის ზრდა თქვენს საიტზე.
Google, Yahoo, Yandex
ვებ გვერდების დამზადება ტექნიკური მხარდაჭერა
ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფის საშუალებით ნებისმიერ დროს შეგიძიათ მოგვმართოთ ჩვენს პროდუქციასთან დაკავშირებული კითხვების შესახებ.
           
ვებ გვერდების დამზადება LOG – მონიტორინგი
ნებისმიერ ჩვენთან დამზადებულ პროდუქტში ჩაშენებულია უსაფრთხობის კიდევ ერთი მოდული რომლის დახმარებითაც ხდება მთლიანი სისტემის კონტროლი და მოქმედებების აღწერა. როდის და ვის მიერ მოხდა მოქმდება.
ვებ გვერდების დამზადება Analysis – ანალიზი, სტატისტიკა
მოგეხსენებათ რამდენად მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ბიზნესში გქონდეთ თქვენი პროდუქციის თუ მომსახურეობის სტატისტიკა და ანალიზი, ამიტომ ჩვენ სისტემაში დავნერგეთ სპციალური მოდული რომლის საშუელბითაც შეძლებთ ყოველდღიუირი სტატისტიკის კონტროლს თქვენს ბიზნესში.
ვებ გვერდების დამზადება მოდიფიკაცია
ჩვენთნ დამზადებული აპლიკაციებს და ვებ საიტებს აქვს მხარდაჭერა იმისა რომ შემდგომში მოხდეს მათი ნაწილოობრივი ან მთლიანი მოდიფიკაცია ფუნქციების და მოქმედებების დამატება ან ამოღება.