shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
გიორგი ვეფხვაძე

გიორგი ვეფხვაძე

დამფუძნებელი

დეველოპერი

ედვარდ გოგიძე

ედვარდ გოგიძე

მენეჯერი

დეველოპერი

ლევან ბედინაშვილი

ლევან ბედინაშვილი

დეველოპერი

დეველოპერი

ემზარ მაისურაძე

ემზარ მაისურაძე

მარკეტინგი

მარკეტინგი