მოწყვლადობის ტესტი

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

მოწყვლადობის ტესტი

დამკვეთი კომპანიის გეგმის მიხედვით დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის მიერ ტარდება საინფორმაციო ტექნოლოგიების ამა თუ იმ ან ყველა კვანძის საფუძვლიანი კვლევა საინფორმაციო სისტემის ეფექტურობის, დაცულობის, ოპტიმიზებულობის გამოსავლენად; ხდება რა არსებული პრობლემების აღმოჩენა, მათი დროულად და ეფექტურად აღმოფხვრის მიზნით ტარდება რიგი ღონისძიებები და იძლევა რეკომენდაციები მათ აღმოსაფხვრელად.

image