ადმინისტრატორი 7.12

არასაქნქცირებული შეღწევა ისჯება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით