• ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი
  • +995 595 78 34 34

კომპანიის ისტორია

კომპანიის ისტორია

ჩვენი კომპანია დაარსდა 2012 წელს, მას შემდეგ ვემსახურებით ქართულ და უცხოურ კომპანიებს. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ განვახროციელეთ არაერთი წარმატებული პროექტი, როგორც სამთავრობო ისევე არასამთავრობო სექტორში.

ჩვენს კომპანიაში შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი სერვისები: