• ტექნიკური მხარდაჭერის ჯგუფი
  • +995 599 89 88 10

კომპანიის რეკვიზიტები

კომპანიის რეკვიზიტები
ი/მ გიორგი ვეფხვაძე აიტი სტუდია
მის.: ქ. გორი, ქუთაისის ქ N66.
ს/კ. 59001106096
ტელეფონი: +995 599 89 88 10

საბანკო რეკვიზიტები:
სს საქართველოს ბანკი
ანგ. N GE45BG0000000855016200