24000

სრული ბაზა

რეგისტირებული სულ

12000

ფიზიკური პირი

რეგისტირებული სულ

478

იურიდიული პირი

რეგისტირებული სულ

501

სოციალურად დაუცველები

რეგისტირებული სულ

მიმდინარე ჩარიცხვები

აბონენტის ნომერი აბონენტის სახელი დრო კომენტარი თანხა
13922 ბეგლარაშვილი ზაქარია 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 9.5
13921 ღვინაძე ლალი 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 1.5
13920 კელაპტრიშვილი ვანო 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 4.5
13919 ოთარაშვილი იმედა 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა LB თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 5
13918 ხიზამბარელი გიორგი 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 2.5
13917 ხიზამბარელი ლიანა 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 2.5
13916 სოზიაშვილი ვერა 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 4.5
13915 კრიჭაშვილი გენადი 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა LB თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 1
13914 პაპუნაშვილი ამირანი 02.22.19 სწრაფი ჩარიცხვა LB თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 3
13913 წიკლაური მარგო 02.21.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 10.0
13912 ფარემუზაშვილი გოჩა 02.21.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 18.0
13911 მჭედლიშვილი ივანე 02.21.19 სწრაფი ჩარიცხვა თანხის დარიცხვა ანგარიშზე 5.5
ყველა წესის დაცვით © 2019 ITWEB.GE. VGIO CLEAN V5.0